Opleidingsroute HRRIJK 2025

Toon uitvoeringsdata
Filter op: PE-punten

Toekomstgericht opleidingsaanbod

HRRijk 2025 is het professionaliseringsprogramma voor eerstelijns HR-adviseurs. HR kan in 2020-2025 niet meer volstaan met alleen goede operationele producten opleveren. HR moet de link leggen met de ‘business’ en zich als een serieuze business partner profileren, die bijdraagt aan het samen met het lijnmanagement realiseren van de organisatiedoelen. Met deze nieuwe rol is de eerstelijns HR-adviseur op de toekomst voorbereid. 

De opleidingen in het programma HRRijk 2025 zijn speciaal ontwikkeld voor de eerstelijns HR-adviseurs bij het Rijk. Richtlijn: S10-S13. 

De wijze van doceren tijdens dit programma past bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Zo wordt gebruikgemaakt van nieuwe ‘leermiddelen’ zoals e-learning, MOOC en SPOC. De uitwisseling van ervaringen van deelnemers en docenten, inbreng van eigen casuïstiek en actuele ontwikkelingen staan centraal.

Het programma biedt een toekomstgericht aanbod voor de HR-professionals dat aansluit op de focuspunten uit het Strategische Personeelsbeleid 2025. Voor het HR-beleid bij het Rijk zijn de zeven focuspunten uit het Strategische Personeelsbeleid 2025 leidend:

1 het Rijk als aantrekkelijke werkgever
2 het Rijk is een inclusieve organisatie
3 bij het Rijk staat de mens centraal
4 wendbare medewerker en organisatie
5 permanent ontwikkelen
6 werkbeleving straat voorop
7 publiek leiderschap

hrrijk-2025.jpg 

Opleidingen op Basis-niveau zijn bedoeld voor startende HR-adviseurs of voor wie een loopbaanstap overweegt naar HR-bedrijfsvoering.

Opleidingen op Vervolg-niveau zijn bedoeld voor meer ervaren HR-adviseurs op zoek naar theoretische verbreding. 

Opleidingen op Verdiepings-niveau zijn bedoeld voor HR-adviseurs met een ruime ervaring in het brede werkveld bij het Rijk of elders, die op zoek zijn naar theoretische verdieping en participatie binnen netwerken.

Actueel
In deze masterclasses biedt de Rijksacademie (lunch-)bijeenkomsten aan, waarin bijvoorbeeld arbeidsrecht-actualiteiten of P-Direkt-actualiteiten aan bod komen. Ook kan het onderwerp doelgroepspecifiek zijn zoals de laatste ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie voor HR-managers en leidinggevenden.