Bedrijfsvoering

Toon uitvoeringsdata

Toelichting Bedrijfsvoeringsprogramma

Bedrijfsvoering is een breed vakgebied. Een goede adviseur bedrijfsvoering zal zich bekwamen in meerdere vakgebieden om zo gedegen advies te kunnen geven, en zal zijn of haar advies vanuit verschillende perspectieven geven. Als Rijksacademie vinden we een brede oriëntatie van de adviseur bedrijfsvoering belangrijk. Daarom bieden wij uiteenlopende bedrijfsvoeringsopleidingen aan. Er zijn opleidingen op het gebied van inkoop en ict en opleidingen op het gebied van data-analyse. Daarnaast valt onder het bedrijfsvoeringsprogramma een aantal algemene opleidingen, zoals het Essentieprogramma voor nieuwe rijksambtenaren.

 

Toelichting rijksinkoopopleidingen

Toelichting Data-analyse