Basis comptabele wet- en regelgeving

De Rijksoverheid heeft een omvangrijk stelsel aan wet- en regelgeving voor de inrichting, sturing en beheersing van haar eigen (financiële) bedrijfsvoering. Voor auditors, controllers en financiële medewerkers is kennis over deze wet- en regelgeving essentieel voor begrip van en oordeelsvorming over de inrichting en uitvoering van (financiële) bedrijfsvoeringsprocessen.

Voor
Auditors met een brede blik op de organisatie en geïnteresseerde controllers en financiële medewerkers. Richtlijn: S09-S12.

Daarom deze opleiding
Om als auditor, controller of financiële medewerker goed je werk te kunnen doen is het belangrijk dat je weet welke wet- en regelgeving richtinggevend is binnen de Rijksoverheid en hoe je deze correct moet interpreteren en toepassen.

Hiermee kom je terug
Na deze opleiding heb je inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving rond bedrijfsvoering, sturing en beheer bij de Rijksoverheid: de Comptabiliteitswet, de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften, de Regeling periodiek evaluatieonderzoek, de Regeling agentschappen, de Regeling grote projecten en nog veel meer.

Na afloop kun je:

  • belangrijke relevante wet- en regelgeving rond bedrijfsvoering, sturing en beheer bij de Rijksoverheid op hoofdlijnen overzien
  • de betekenis van de wet- en regelgeving voor de inrichting en het beheer van de (financiële) bedrijfsvoering aangeven

Zo pakken we het aan
Ervaren docenten vanuit de Rijksoverheid geven een actueel en praktisch overzicht van de relevante wet- en regelgeving. Praktijkgerichte en herkenbare casuïstiek zorgt voor verdieping en vertaling naar de eigen werkpraktijk van de deelnemers. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij opdrachten voorbereidt ter verdieping van de lesstof.

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht

Download PDF