Business case

Een business case is een instrument voor de onderbouwing van de beslissing om wel of niet te starten of verder te gaan met een project. In een business case worden scenario's of alternatieven met elkaar vergeleken. Van elk scenario of alternatief worden de kosten en baten in kaart gebracht. Bij het vergelijken van scenario's of alternatieven wordt rekening gehouden met de risico's. Tijdens deze opleiding leer je hoe je een business case kunt opstellen, analyseren en beoordelen.


Voor
Project- en programmamanagers, beleidsmedewerkers, controllers, adviseurs bedrijfsvoering en auditors. Richtlijn: S12-S14.

Daarom deze opleiding
Deze praktijkgerichte opleiding geeft antwoord op vragen als: wat is een goede business case? Hoe organiseer je de governance rond een goede business case? Met welke randvoorwaarden moet je werken? Waar moet je specifiek op letten en hoe kan je er zelf concreet mee aan de slag? We gaan ook in op de toegevoegde waarde van een business case voor de verkenning van de mogelijke oplossingsrichtingen, en voor de besluitvorming over en de beheersing van projecten.

Hiermee kom je terug
Deze opleiding geeft je de kennis om een goede omgeving neer te zetten voor een business case en om verschillende business cases ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de organisatiedoelen te beoordelen. Daarnaast verschaft de opleiding de basiskennis voor het opstellen en analyseren van een business case.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • verkenning van de context, het doel en de rollen van business cases in de besluitvorming
  • herkennen van de belangrijkste onderwerpen die in een business case aan de orde moeten komen
  • toelichting op de business case in verschillende fases van de besluitvorming tot sturing op resultaten
  • inzicht in verschillende types business cases en de beoordeling hiervan
  • overzicht van investeringsbeoordelingsmethodieken voor business cases
  • het definiëren van kwalitatieve, gekwantificeerde en financiële baten en de sturing op het realiseren van baten
  • het toetsen  van en adviseren over business cases

 

Zo pakken we het aan
De opleiding Business case biedt een combinatie van theorie en praktijk waarbij je actief aan de slag gaat met actuele casuïstiek en praktijkopdrachten. Deskundigen van vooral binnen maar ook buiten de Rijksoverheid verzorgen deze opleiding. De docenten zijn betrokken bij het maken en/of beoordelen van business cases.

Deze opleiding vindt online plaats. Wanneer de COVID-19 richtlijnen het toelaten, dan wordt deze opleiding fysiek bij de Rijksacademie gegeven.

Uitvoeringsdata

  • ma 11 okt, di 12 okt (Vol)

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF