Business case

Een business case is een instrument voor de onderbouwing van de beslissing om wel of niet te starten of om wel of niet verder te gaan met een project. De business case omvat een kosten-batenanalyse, inclusief opties, benodigde bronnen en risicobeheersing. Daarom is het essentieel dat je over de juiste informatie beschikt en dat je deze informatie op een duidelijke wijze (cijfermatig) kunt ordenen. In deze opleiding leer je hoe je een business case kunt analyseren en beoordelen. Eveneens wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op dit terrein.

Voor
Project- en programmamanagers, beleidsmedewerkers, controllers, adviseurs bedrijfsvoering en auditors. Richtlijn: S12-S14.

Daarom deze opleiding
Deze praktijkgerichte opleiding geeft antwoord op vragen als: wat is een goede business case, met welke randvoorwaarden moet je werken, waar moet je specifiek op letten en hoe kan je er zelf concreet mee aan de slag? We gaan ook in op de context van een business case en de toegevoegde waarde van een business case voor de besluitvorming over en de beheersing van projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Hiermee kom je terug
Deze opleiding verschaft basiskennis voor het kunnen lezen van een business case, voor het geven van een oordeel over een business case en voor het analyseren van een business case.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • verkenning van de context, het doel en de problematiek rondom business cases
  • overzicht van investeringsbeoordelingsmethodieken voor business cases
  • het vaststellen van de kosten en opbrengsten van business cases (in de publieke sector)
  • business cases toetsen en daarover adviseren

 

Zo pakken we het aan
De opleiding Business case biedt een combinatie van theorie en praktijk waarbij je actief aan de slag gaat met actuele casuïstiek en praktijkopdrachten. Deskundigen van vooral binnen maar ook buiten de rijksoverheid verzorgen deze opleiding. De docenten zijn betrokken bij het maken en/of beoordelen van business cases.

Uitvoeringsdata

  • ma 30 mrt 2020, di 31 mrt 2020
  • ma 5 okt 2020, di 6 okt 2020

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF