Basis accountantscontrole

Wat doet een accountant precies en waarom doet hij dat? Hoe voert een accountant controles uit? Wat is de toegevoegde waarde van een accountantsverklaring en wat komt kijken bij het opzetten daarvan? Of je nu beginnend auditor bent, of werkt in een functie waar je met auditors of hun producten te maken hebt, kennis over de accountantscontrole is onmisbaar voor je werk.


Voor
Medewerkers die meer willen weten over accountantscontrole bij de Rijksoverheid. Dit kunnen zowel starters in een audit- of controlfunctie zijn als beleidsmedewerkers die met accountants of accountantscontrole te maken hebben. Richtlijn: S10-S13.

Daarom deze opleiding
Accountantscontrole is een onmisbaar instrument in de beheersomgeving van elke organisatie. Deze opleiding leert je alles over de taken en de instrumenten van een accountant bij controles zowel binnen als buiten de Rijksoverheid en laat zien hoe leuk, boeiend en spannend accountantscontrole kan zijn.


Hiermee kom je terug
In deze opleiding maak je kennis met accountantscontrole. Je leert wat de positie van de accountant in het controlebestel van de overheid is en wat zijn (wettelijke) taken zijn. Je ontdekt welk instrumentarium de accountant kan inzetten, wat hij in de praktijk tegenkomt en in welk krachtenveld hij terecht kan komen.


Na het afronden van de opleiding:

  • weet je welke instrumenten een accountant kan toepassen in verschillende controlesituaties
  • weet je wat de (wettelijke) taken van de accountant zijn en welke soorten accountantsverklaringen er zijn
  • ken je de betekenis van begrippen als controlecriteria, rechtmatigheid en getrouwe weergave en kun je fouten en onzekerheden benoemen
  • ken je de verschillende fasen van het controleproces - planning, uitvoering, oordeelsvorming, rapportage en bespreking - benoemen en uitwerken
  • kan je de verschillen tussen control, controle en toezicht uitleggen

 

Zo pakken we het aan
In deze opleiding krijg je een stevige theoretische basis over accountantscontrole. Hiervoor doorloop je na de kick-off bijeenkomst een interactieve e-learning. Tijdens de opleidingsdagen die hierop volgen werken de docenten met praktijkvoorbeelden, gepresenteerd in uitdagende werkvormen. Zo doorloop je de hele controlecyclus van een gesubsidieerde organisatie, met als afsluiting een simulatie waarin je jouw eerste accountantsverklaring afgeeft. 

Uitvoeringsdata

  • do 21 okt, do 4 nov, vr 5 nov
  • ma 1 nov, do 18 nov, vr 19 nov

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht

Download PDF