Basis accountantscontrole

Accountantscontrole is een onmisbaar instrument in de beheersomgeving van elke organisatie. Deze opleiding leert je alles over de taken en de instrumenten van een accountant bij controles zowel binnen als buiten de Rijksoverheid en laat zien hoe leuk, boeiend en spannend accountantscontrole kan zijn.


Voor
Medewerkers die meer willen weten over accountantscontrole bij de Rijksoverheid. Dit kunnen zowel starters in een audit- of controlfunctie zijn als beleidsmedewerkers die met accountants of accountantscontrole te maken hebben. Richtlijn: S10-S13.

Daarom deze opleiding
Wat doet een accountant precies en waarom doet hij dat? Hoe voert een accountant controles uit? Wat is de toegevoegde waarde van een accountantsverklaring en wat komt kijken bij het opzetten daarvan? Of je nu beginnend auditor bent, of werkt in een functie waar je met auditors of hun producten te maken hebt, kennis over de accountantscontrole is onmisbaar voor je werk.

Hiermee kom je terug
In deze opleiding maak je kennis met accountantscontrole. Je leert wat de positie van de accountant in het controlebestel van de overheid is en wat zijn (wettelijke) taken zijn. Je ontdekt welk instrumentarium de accountant kan inzetten, wat hij in de praktijk tegenkomt en in welk krachtenveld hij terecht kan komen.


Na afloop kun je:

  • de weg vinden in de gereedschapskist van de accountant en de instrumenten toepassen in verschillende controlesituaties
  • aangeven wat de (wettelijke) taken van de accountant zijn en welke soorten accountantsverklaringen er zijn
  • omgaan met begrippen als controlecriteria, rechtmatigheid en getrouwe weergave en fouten en onzekerheden benoemen
  • de verschillende fasen van het controleproces - planning, uitvoering, oordeelsvorming, rapportage en bespreking - benoemen en uitwerken
  • de verschillen tussen control, controle en toezicht uitleggen

 

Zo pakken we het aan
In deze opleiding komt de benodigde theorie aan de orde. Maar we werken vooral met praktijkvoorbeelden, gepresenteerd in uitdagende werkvormen. Zo doorloop je de hele controlecyclus van een gesubsidieerde organisatie, met als afsluiting een simulatie waarin je jouw eerste accountantsverklaring afgeeft. 

Interesseformulier opleiding/congres

Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding of bijeenkomst. Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je zodra er aanvullende informatie bekend is.

Terug naar het overzicht

Download PDF