Audit van bedrijfsprocessen

Het vakgebied van de internal audit biedt je het gereedschap om op objectieve wijze onderzoek te doen. Je maakt kennis met het auditen van bedrijfsprocessen (operational audit). Belangrijke vragen die je als auditor gaat onderzoeken: zijn de bedrijfsprocessen bij de Rijksoverheid goed georganiseerd? Zijn de juiste beheersmaatregelen genomen en worden ze ook nageleefd?
 
Voor
Medewerkers in een controlfunctie bij het Rijk die zich willen oriënteren op de toepassing van operational auditing binnen hun eigen vakgebied, maar die geen specifieke operational/internal auditopleiding of -ervaring hebben. Richtlijn: S10-S13.
 
Daarom deze opleiding
De Rijksoverheid kan alleen haar doelen behalen als de processen beheerst verlopen. Maar hoe weet je of dat het geval is? Wat is er goed geregeld en wat kan er beter? Met een operational audit weet je wat de kwaliteit van de processen is. In deze opleiding leer je hoe een operationeel audit via de auditing van bedrijfsprocessen werkt.
 
Hiermee kom je terug
Je krijgt inzicht in auditbegrippen, onderzoeksmethodologie en diverse modellen die je kunt toepassen. Je maakt kennis met de praktische toepassing van auditing. Ook nemen de docenten je mee in de actuele ontwikkelingen en specifieke vraagstukken.
 
Na afloop:
  • kun je uitleggen wat een audit is en heb je kennis van de vele auditbegrippen
  • kun je aangeven wat het toepassingsgebied van operational auditing is of kan zijn binnen de context van de Rijksoverheid
  • ben je bekend met de managementcontrolcyclus en de bijbehorende modellen
  • heb je inzicht in bruikbare methoden en technieken van operational auditing en weet je hoe je deze kunt toepassen in je eigen werk
  • beschik je over bruikbare rapportagetips

Zo pakken we het aan
Docenten met uitgebreide ervaring in operational auditing binnen de Rijksoverheid verzorgen deze praktijkgerichte opleiding. Theorie, groepsopdrachten en oefeningen wisselen elkaar af. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Tussen de eerste drie dagen en de terugkomdag werk je in groepsverband aan een huiswerkopdracht. Dit kost ongeveer 6 uur van je tijd.
Terug naar het overzicht

Download PDF