Actueel

Op donderdag 4 juli 2019 was het een belangrijke dag voor de ICT Trainees tranche 2. De afgelopen 2 jaar hebben zij zich ingezet op verschillende werkplekken en hebben zij bij de Rijksacademie een uitgebreid opleidingsprogramma doorlopen.

Op vrijdag 28 juni ging het laatste traineecafé voor de zomer over de (on)feilbare burger. Kern van de boodschap: kennis over gedrag van mensen is voor rijksambtenaren cruciaal om hen het goede te laten doen. Bijvoorbeeld het belastingformulier op tijd invullen. Of zich aan de maximumsnelheid houden.