Default

De tweedaagse opleiding op het HR-vakgebied 'HR-Analytics' is in juni door een groep van 14 deelnemers afgerond en met een rapportcijfer van 8.2 goed gewaardeerd.

In 2018 is Financiën begonnen met de uitreiking van de prijs voor ‘Beste subsidie-evaluatie van 2017’. Subsidies moeten verplicht elke vijf jaar geëvalueerd worden en Financiën vraagt met de prijs aandacht voor de kwaliteit van deze evaluaties. Het is uiteraard vooral voor bedoeld om de positieve punten te belichten en tips mee te geven waarmee de kwaliteit nog beter wordt. In de jury zitten vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Planbureau, Bureau Statistische Analyse en Begrotingszaken van Financiën.  

 

Op vrijdag 13 september is het opleidingsprogramma voor de nieuwe lichting van 141 rijkstrainees (tranche 22) gestart met een feestelijke startdag bij de Rijksacademie aan de Zeestraat in Den Haag. 

 

De nieuwe lichting van het Financial Traineeship is gestart met een twee weken durend introductieprogramma in het kader van overheidsfinanciën, de inkooptrainees hebben spelenderwijs kennis gemaakt met de inkoopfunctie bij het Rijk en de datatrainees zijn gestart met de module Financiën, als aanvulling op het opleidingsprogramma dat ze bij het CBS hebben gehad.

De Rijksacademie is nu een gelicenseerd DEDA trainer.

Data projecten zijn al bijna niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. De schat aan informatie die overal beschikbaar is, door de grote bron aan data, zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden. 

Wat was voor jou de reden om de Controllersopleiding te volgen?
Deze opleiding heeft me geholpen om beter inzicht te krijgen wat het vak van controller inhoudt; daar is deze opleiding ook een goede verdieping voor. Tijdens de opleiding leer je over zowel de harde controlemiddelen (de regels) als zachte controlemiddelen (hoe zorg je ervoor dat je de andere partij overtuigt). Ook voor een beleidsambtenaar kan het erg handig zijn om deze opleiding te volgen, om de controlfunctie beter te begrijpen.

Corina start op 9 september 2019 als hoofd Rijksacademie bij het ministerie van Financiën. Zij is hiervoor werkzaam geweest als directeur Veilig Thuis Haaglanden, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

Op 15 juli startte de driedaagse pilot van de nieuwe basisopleiding (financiële) data-analysevaardigheden. Tijdens deze opleiding hebben dertien deelnemers met een financiële functie meer geleerd over het werk van een data-analist en het zelfs zelf kunnen ervaren.

Op 11 juli namen de 131 trainees van tranche 20 afscheid van hun Rijkstraineeprogramma. Met een feestelijke eindceremonie op de Rijksacademie, georganiseerd door de coördinator van het Rijkstraineeprogramma, sloot het traject definitief af.

Op donderdag 4 juli 2019 was het een belangrijke dag voor de ICT Trainees tranche 2. De afgelopen 2 jaar hebben zij zich ingezet op verschillende werkplekken en hebben zij bij de Rijksacademie een uitgebreid opleidingsprogramma doorlopen.

Op vrijdag 28 juni ging het laatste traineecafé voor de zomer over de (on)feilbare burger. Kern van de boodschap: kennis over gedrag van mensen is voor rijksambtenaren cruciaal om hen het goede te laten doen. Bijvoorbeeld het belastingformulier op tijd invullen. Of zich aan de maximumsnelheid houden.