Traineecafé 'EU-rapport Rule of law' - Nederland

Onafhankelijk rechtssysteem, corruptiebeleving en –bestrijding, belang van vrije pers en pluralisme. Nederland staat er best goed voor!

Jaarlijks wordt vanuit de Europese Commissie het EU-rapport Rule of Law opgesteld. In het rapport wordt de ‘rechtsstatelijkheid’ van de lidstaten van de EU onder de loep genomen. Maar wat houdt dat precies in? Wat is de aanleiding geweest voor de Commissie om naar de rechtsstatelijkheid binnen de EU te kijken, en wat wordt er uiteindelijk met het rapport gedaan? Tijdens dit onlinetraineecafé presenteerden medewerkers van de Europese Commissie hoe de Nederlandse rechtsstaat er in 2020 voor stond volgens het rapport en gingen ze in op vragen van de trainees. Zo werd onder andere ingezoomd op de onafhankelijkheid van ons rechtssysteem, corruptiebeleving en -bestrijding maar ook het belang van vrije pers en pluralisme in de media kwam volop aan bod. Hieruit leerden we dat Nederland er best goed voor staat op deze vlakken, maar dat we altijd beducht moeten zijn op bepaalde risico’s. Daarnaast bleek het café een mooie gelegenheid om van sprekers te horen hoe je een carrière binnen de EU kunt realiseren. Dit was een geslaagd eerste Engelstalige café voor de Rijkstrainees!
 

AfbeeldingenTerug naar het overzicht