Kijkje in de Haagse wereld

In de opleiding Essentieprogramma worden recent gestarte ambtenaren bij het Rijk digitaal meegenomen in de Haagse wereld met haar geschiedenis, eigenaardigheden en toekomst. Interessante thema’s die in deze opleiding aan bod komen zijn het ontstaan van onze democratie, de grondbeginselen van de rechtsstaat (in combinatie met actuele voorbeelden en ontwikkelingen) en de invloed van Europa op ons werk. Ook stonden we stil bij de ontwikkeling van de rol van de ambtenaar. Maatschappelijke opgaves centraal stellen vraagt om andere competenties, zoals een integraal perspectief en een multidisciplinaire aanpak. Het gaat niet meer om het individu; er is een bredere kijk nodig. We spreken daarom van een ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap naar ambtelijk vermogen. Al met al een leerzame tweedaagse met veel interactie en ruimte voor reflectie!

AfbeeldingenTerug naar het overzicht