Leerwerkatelier: Van risicomanagement naar waardemanagement

Volgens Marinus de Pooter is risicomanagement gebaseerd op de ‘bias’ verliesaversie. Maar je wordt niet succesvol door alleen onheilen af te wenden en narigheid te beperken. Centraal stond de vraag of je als organisatie separaat risicomanagement nodig hebt, als je bij je gewone managementcyclus consequentiebewust vooruitkijkt.


Zijn je kernstakeholders tevreden?
Aan de orde kwam het praktische dilemma hoe je omgaat met toezichthouders die geloven in zaken als bijvoorbeeld risicomanagementbeleid, risicobereidheidsverklaringen en risicoregisters. Marinus adviseerde om de beschikbare capaciteit en denkkracht vooral in te zetten in het helpen van collega’s om belangrijke beslissingen evenwichtig te nemen.

“Op deze manier kun je voorkomen dat bij besluitvorming vermeende voordelen worden gemarkeerd en relevante nadelen worden gemaskeerd,” zegt Marinus. Zo maak je kansbenutting en bedreigingsbeperking gewoon onderdeel van het dagelijks werk. En zo creëer én bescherm je wat je kernstakeholders waardevol vinden. En dat is de sleutel tot je toekomstbestendigheid.
 
Elk managementteam staat voor de opgave om hun organisatie(onderdeel) zó te regelen dat hun kernstakeholders tevreden blijven. Die stakeholders verwachten dat hun belangen worden gediend. Omdat die belangen lang niet altijd gelijk zijn, moeten er lastige keuzen worden gemaakt. Macht is daarbij een bepalende factor.
 
Consequentiebewust afwegingen maken
Marinus pleit ervoor om steeds te kijken vanuit het perspectief van de leidinggevenden, die lastige dilemma’s moeten oplossen. Dat vraagt regie over de vele specialisten die nodig zijn om afwegingen te maken bij het inrichten, uitvoeren, evalueren en verbeteren van de interne organisatie. Evenwichtig betekent dat je consequentiebewust kijkt naar mogelijke pro’s én cons.
 
Het stelt ook hoge eisen aan de competenties en intenties van de beslissers. Alle tijd, geld en energie die niet bijdraagt aan het creëren én beschermen van waar je externe en interne kernstakeholders waarde aan hechten is verspilling. En die kom je in de praktijk op grote schaal tegen. Mooie opdracht om met elkaar te werken aan het verminderen van die verspilling!
 
Wil je er bij de volgende leerwerksessie ook bij zijn? Meld je dan hier aan.
 

AfbeeldingenTerug naar het overzicht