Geven en nemen - over bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Eind 2019 en in de loop van 2020 verscheen een reeks studies en ambtelijke rapporten met analyses van het bestaande overheidsbeleid op het terrein van belastingen, sociale premies en inkomenstoeslagen. Om bij te dragen aan de maatschappelijke discussie organiseerde de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering – samen met de Sijbren Cnossen leerstoel van de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam – in de zomer van 2020 vier webinars met als gemeenschappelijk thema: verder naar een beter belastingstelsel. Tijdens deze vier bijeenkomsten is een aantal voorstellen uit beschikbare academische studies en ambtelijke rapporten toegelicht en op onderdelen kritisch besproken. Tijdens de webinars ontbrak de tijd om diepgaand op alle kanten van de besproken onderwerpen in te gaan. Daarom ontstond het idee een boek te produceren voor een breed publiek, waarin de tijdens de bijeenkomsten besproken bouwstenen voor een beter belastingstelsel uitgebreider en op een zo toegankelijk mogelijke manier voor het voetlicht komen. Dit boek, geschreven door Jan Donders en Flip de Kam, is op 19 februari verschenen als deel 7 in de reeks Dreesforum. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de wetenschappelijke raad van het Wim Drees Fonds hebben de uitgave van dit boek met een financiële bijdrage mogelijk gemaakt. Binnenkort komt een elektronische versie van het boek beschikbaar. Geïnteresseerden in een gedrukt exemplaar kunnen dat bestellen via de onderstaande link.

Geven en nemen. Over bouwstenen voor een beter belastingstelsel. | KHMW

AfbeeldingenTerug naar het overzicht