Opleiding Belastingen en premies in theorie en praktijk

Dit jaar vloeit er voor een bedrag van maar liefst omstreeks 325 miljard euro naar de schatkist in de vorm van uiteenlopende belastingen en sociale premies. Het stelsel van belastingen en premies heeft daarmee een grote invloed op het economische gedrag. Het stelsel beïnvloedt bijvoorbeeld de beslissing van mensen om wel of niet te gaan werken en – als ze hebben besloten om een baan te accepteren – hoeveel uur ze willen werken. Het stelsel heeft tevens invloed op veel andere beslissingen. De overheid gebruikt het stelsel ook om welbewust invloed op het gedrag van mensen uit te oefenen. Zij probeert ons via accijnzen bijvoorbeeld te stimuleren om minder te drinken en te roken en om minder CO2 uit te stoten. Volgens velen is een grondige hervorming van het stelsel van belastingen en premies dringend gewenst. Bijvoorbeeld Sijbren Cnossen en Bas Jacobs poneren deze stelling in een recent boek getiteld Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Deze opleiding biedt een kennismaking met de onderhavige problematiek. Hoe ziet het stelsel van belastingen en premies er precies uit? Wat zegt de economische theorie over de vormgeving van het stelsel? Wat zijn actuele beleidsdiscussies? En welke hervormingen van het stelsel zijn mogelijk?

Klik hier voor het volledige programma en om je aan te melden.

Naar aanleiding van het verschijnen van het zojuist genoemde boek en enkele andere op stapel staande publicaties over hetzelfde onderwerp organiseert de Rijksacademie samen met de Sijbren Cnossen leerstoel van de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam op dinsdagmiddag 12 mei het congres Verder naar een beter belastingstelsel (vanaf 13:30 uur, inloop vanaf 13:00 uur). Een uitnodiging volgt nog. Leg dit tijdstip nu al vast in je agenda!

 

Locatie

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

AfbeeldingenTerug naar het overzicht