Controllersopleiding: hard of zacht controlmiddel inzetten?

Interview met Berto Bosscha, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en deelnemer aan de Controllersopleiding 2018

Wat was voor jou de reden om de Controllersopleiding te volgen?
Deze opleiding heeft me geholpen om beter inzicht te krijgen wat het vak van controller inhoudt; daar is deze opleiding ook een goede verdieping voor. Tijdens de opleiding leer je over zowel de harde controlemiddelen (de regels) als zachte controlemiddelen (hoe zorg je ervoor dat je de andere partij overtuigt). Ook voor een beleidsambtenaar kan het erg handig zijn om deze opleiding te volgen, om de controlfunctie beter te begrijpen.

In mijn werk merk ik dat beleidsmedewerkers allerlei goeie ideeën hebben, maar dat niet altijd direct rekening wordt gehouden met de (financiële) kaders. Dat is vaak heel begrijpelijk maar als je al een eind bent met het uitwerken van je ideeën, kun je soms in een lastig parket komen om het passend binnen de kaders te maken. Als je dus al in het beginstadium van de ideeënvorming rekening houdt met de kaders waarbinnen het moet passen, dan helpt het om je beleid al in een vroegtijdig stadium op zo'n manier vorm te geven dat je ook echt afspraken kunt maken waar je iets mee kunt en waarover andere partijen dan ook niet teleurgesteld worden.

Wat vond het je leukste/nuttigste onderdeel?
De opleiding is heel interactief. De docenten stelden niet de sheets, maar de vragen van de deelnemers centraal. Dat de groep in feite zoveel geprikkeld wordt en de ruimte krijgt om te komen met vragen zodat je dus echt datgene leert dat je nodig hebt, zonder dat het afbreuk deed aan de totale lesstof. Ik vond het heel leuk en leerzaam om de ervaring van deelnemers van andere ministeries mee te krijgen. 

Je leeft als groep eigenlijk een half jaar met elkaar naar hetzelfde doel toe. De contacten waren erg intensief. Zo hadden we een groepsapp bijvoorbeeld, daarin hebben we ook contact gehouden over de referaten.

Inhoudelijk vond ik de zachte controlmiddelen het meest interessant. In een controlfunctie kijk je vaak standaard naar de harde controlmiddelen. Je hebt dan een duidelijke grens en kader waaraan iets moet voldoen en daar kun je dan op checken. Dit zegt alleen weinig over de motivatie waarom iemand daar dan wel of niet aan voldoet. Er mag meer aandacht zijn voor de overtuiging bij mensen en hoe je die overtuigingen op één lijn krijgt met elkaar. De interactie over verschillende visies is heel belangrijk. Soms zijn er tegengestelde belangen. Soft controls kunnen dan voor meer begrip zorgen. Dat brengt je samen verder. Werken aan overtuiging van mensen naar hetzelfde doel. Het kost in beginsel meer tijd maar komt de kwaliteit vrijwel altijd ten goede.
Er wordt tegenwoordig, naast de rechtmatigheid, steeds meer gekeken naar de doelmatigheid. Het doel is belangrijker geworden. Het is minder zwart-wit, meer grijs. Ik denk dat dit eerlijker is.

 Wat vond je van het schrijven van het referaat?
Het is me meegevallen. Het kost uiteraard wel tijd en moeite. Ik heb een onderwerp gekozen dat voor mij bekend was. De opleiding had methodieken die ik eenvoudig kon toepassen. Mijn aanbevelingen heb ik rondgestuurd aan de geïnterviewden, de betrokken projectgroep en financieel hoofden van de betrokken directies en directeur FEZ. Mijn referaat kan een bijdrage leveren aan de wijzigingen in het subsidiebeleid.

 In de opleiding zit ook een onderdeel Intervisie en dat vond ik heel nuttig. Dit onderdeel is meer gericht op communicatie. In groepjes bespraken we een specifiek probleem, bijvoorbeeld waar iemand tegenaan loopt op de werkvloer. Je kunt elkaar een spiegel voorhouden, dat was helpend. Hoe kaart je dingen aan? Waar loop je tegenaan? Hoe stel je jezelf op?

Wat heb je eraan gehad in de praktijk?
Ik heb veel gehad aan het volgen van de Controllersopleiding. Naast de kennis over de harde controlmiddelen die ik heb gekregen, heb ik ook geleerd dat voor controlwerk de softcontrols ook belangrijk zijn. Dat het ook heel erg gaat over wat mensen drijft en dat vind ik het leuke en interessante eraan. Daarmee wordt controlwerk veel meer iets van iedereen. Je ziet en hoort wat andere mensen drijft. Dat heeft mij geholpen om beter te kunnen uitleggen waarom er soms gewoon kaders zijn.

Tijdens het volgen van de opleiding zat ik in een control-functie. Op dit moment ben ik op een beleidsafdeling werkzaam en heb nog steeds veel aan de opleiding. Ik begrijp de controller, die nu aan de andere kant zit, ook meer en ben daardoor beter in mijn werk. 

Meer informatie over de Controllersopleiding of je aanmelden? Klik dan hier.

Afbeeldingen
Terug naar het overzicht