Corina den Broeder hoofd Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Corina start op 9 september 2019 als hoofd Rijksacademie bij het ministerie van Financiën. Zij is hiervoor werkzaam geweest als directeur Veilig Thuis Haaglanden, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

Haar eerdere functies waren onder meer plaatsvervangend directeur FEZ bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en afdelingshoofd Bureau Strategische Analyse bij het ministerie van Financiën. Daarnaast heeft zij gewerkt bij de ministeries VWS, SZW en OCW, en bij het Centraal Planbureau. Corina den Broeder is econoom; ze heeft het kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst en twee coachopleidingen doorlopen.

AfbeeldingenTerug naar het overzicht