Actueel

Eind 2019 en in de loop van 2020 verscheen een reeks studies en ambtelijke rapporten met analyses van het bestaande overheidsbeleid op het terrein van belastingen, sociale premies en inkomenstoeslagen. Om bij te dragen aan de maatschappelijke discussie organiseerde de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering – samen met de Sijbren Cnossen leerstoel van de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam – in de zomer van 2020 vier webinars  met als gemeenschappelijk thema: verder naar een beter belastingstelsel.

Dat is de vraag waarmee twee lichtingen financial trainees de afgelopen weken aan de slag zijn gegaan tijdens de online workshop Notitie schrijven. De workshop werd verzorgd door collega’s van de directie Communicatie van het Ministerie van Financiën. Tijdens een gezamenlijke startbijeenkomst werd het belang van heldere, bondige notities onderstreept door onder andere Coen Hogendoorn (directeur IRF), Alide Groenveld (Bestuursondersteuning en –Advies) en Esther van der Voort (auteur van het boek 'Weg met wollig!').

Na het succes van het eerste inkoopcafé, was het donderdag 21 januari alweer tijd voor het tweede (digitale) inkoopcafé! In het vorige inkoopcafé werd het duidelijk dat de inkoopvraagstelling moest veranderen door COVID-19. Maar hoe doe je dit dan? Danielle Overweg en Erik Rijntjes namen de inkooptrainees mee in hun praktijk en gingen het gesprek en discussie met ze aan.

 

 

Eind september startte het Curriculum CIO adviseurs in ons anderhalve-meter-proof-pand aan de Zeestraat. Na slechts één fysieke opleidingsdag werden de aangescherpte coronaregels van kracht en zijn we online verder gegaan met deze 10-daagse opleiding.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het neerzetten van de RIO1. Met als resultaat de start van de eerste lesdag op 29 september! We zijn nu al weer bij dag 7 van de RIO1.

Met hetzelfde doel voor ogen, maar met een andere bril, analyseren zowel risicomanagers als strategische verkenners onzekerheden voor het behalen van de organisatiedoelen. Daarnaast is het in beide vakgebieden belangrijk om de inbedding in de organisatie en het adviseren van het management op een effectieve manier te borgen. De bijeenkomst van het leerwerkatelier op 3 december stond daarom in het teken van een kijkje in de keuken bij strategische verkenningsprojecten van Rijkswaterstaat. 

Waardoor werken beleid en wetten vaak niet goed? Voorbeelden van hoe het misgaat in de uitvoering zijn steeds vaker onderwerp in de actualiteit. Tijdens het webinar regels maken in een toenemende complexiteit bespraken Martin Dees en Martin de Bree de oorzaak die in hun ogen hieraan ten grondslag ligt, een mismatch tussen het wetgevingsproces en de complexiteit en dynamiek in de samenleving.

 

Het traditionele miljoenennotacongres van de Rijksacademie kon dit jaar vanwege de coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. In plaats daarvan organiseerde de Rijksacademie een webinar naar aanleiding van het verschijnen van de Miljoenennota 2021.

Since 2007 the National Academy for Finance and Economics organizes each year in July a Summer Course on public finance in the Hague for countries in its Constituency Programme. Countries eligible within this programme are Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Romania and Ukraine. The Summer Course consist of two modules, one on taxation and another on public expenditure management.

Op 29 september was het zo ver: de eerste lesdag van de nieuwe inkoopopleiding van de Rijksacademie. De Rijksacademie ontwikkelde deze Rijksinkoopopleiding (de RIO) speciaal voor startende inkoopadviseurs of contractmanagers bij het Rijk die hun competenties, kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen. In zes maanden stoomt de Rijksacademie de deelnemers klaar tot inkoop en contractprofessional 2.0!

 

Maandag 28 september konden meer dan 90 deelnemers over deze vraag online in gesprek gaan met Barbara Goezinne, directeur FEZ van het Ministerie van OCW. De Rijksacademie heeft de afgelopen weken drie workshops georganiseerd met de titel: 'Help ik heb een onvolkomenheid!'. In de workshops stond het met elkaar in gesprek gaan over het oplossen van onvolkomenheden, het delen van ervaringen, tips & tricks centraal.