Actueel

De Rijksacademie voert vanaf de week van 1 september tot de kerstvakantie een aangepast en beperkt programma uit: traineeprogramma’s en basisopleidingen vinden weer deels op de Zeestraat plaats. Zo kunnen starters in de vakgebieden rijksbegroting, audit, economie en bedrijfsvoering - binnen de COVID-19 richtlijnen - snel op vlieghoogte komen met praktijkgerichte kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het ambtelijk vakmanschap.

De Studiegids 2020 van de Rijksacademie

In ons aanbod vind je, onder andere, opleidingen op het gebied van belastingen & premies, inkoop en datavaardigheden. Ook de VOFHA-opleiding is dit jaar vernieuwd. Vraag hier de gids aan!

 

 

Vandaag was de feestelijke uitreiking van de certificaten voor 40 deelnemers aan onze opleidingen financieel management. We wensen hen namens de Rijksacademie veel plezier toe met het in praktijk brengen van de opgedane kennis en we hopen iedereen snel weer terug te zien bij een van onze andere opleidingen!

 

Op vrijdag 13 september is het opleidingsprogramma voor de nieuwe lichting van 141 rijkstrainees (tranche 22) gestart met een feestelijke startdag bij de Rijksacademie aan de Zeestraat in Den Haag. 

 

De nieuwe lichting van het Financial Traineeship is gestart met een twee weken durend introductieprogramma in het kader van overheidsfinanciën, de inkooptrainees hebben spelenderwijs kennis gemaakt met de inkoopfunctie bij het Rijk en de datatrainees zijn gestart met de module Financiën, als aanvulling op het programma dat ze bij het CBS hebben gehad.

De Rijksacademie is nu een gelicenseerd DEDA trainer.

Data projecten zijn al bijna niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. De schat aan informatie die overal beschikbaar is, door de grote bron aan data, zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden. 

Wat was voor jou de reden om de Controllersopleiding te volgen?
Deze opleiding heeft me geholpen om beter inzicht te krijgen wat het vak van controller inhoudt; daar is deze opleiding ook een goede verdieping voor. Tijdens de opleiding leer je over zowel de harde controlemiddelen (de regels) als zachte controlemiddelen (hoe zorg je ervoor dat je de andere partij overtuigt). Ook voor een beleidsambtenaar kan het erg handig zijn om deze opleiding te volgen, om de controlfunctie beter te begrijpen.

Corina start op 9 september 2019 als hoofd Rijksacademie bij het ministerie van Financiën. Zij is hiervoor werkzaam geweest als directeur Veilig Thuis Haaglanden, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

Op 15 juli startte de driedaagse pilot van de nieuwe basisopleiding (financiële) data-analysevaardigheden. Tijdens deze opleiding hebben dertien deelnemers met een financiële functie meer geleerd over het werk van een data-analist en het zelfs zelf kunnen ervaren.

Op 11 juli namen de 131 trainees van tranche 20 afscheid van hun Rijkstraineeprogramma. Met een feestelijke eindceremonie op de Rijksacademie, georganiseerd door de coördinator van het Rijkstraineeprogramma, sloot het traject definitief af.

Op donderdag 4 juli 2019 was het een belangrijke dag voor de ICT Trainees tranche 2. De afgelopen 2 jaar hebben zij zich ingezet op verschillende werkplekken en hebben zij bij de Rijksacademie een uitgebreid opleidingsprogramma doorlopen.

Op vrijdag 28 juni ging het laatste traineecafé voor de zomer over de (on)feilbare burger. Kern van de boodschap: kennis over gedrag van mensen is voor rijksambtenaren cruciaal om hen het goede te laten doen. Bijvoorbeeld het belastingformulier op tijd invullen. Of zich aan de maximumsnelheid houden.