Actueel

De Rijksacademie voert als lead partner samen met de Ministeries van Financiën van Kroatië, Letland en Bulgarije een EU Twinning voor Noord-Macedonië uit. Het EU Twinning project “strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control Functions”.

Dit project van 3,7 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar is gestart op 1 februari 2020. Vanwege Corona is de uitvoering tot nu toe volledig online.

 

Onafhankelijk rechtssysteem, corruptiebeleving en –bestrijding, belang van vrije pers en pluralisme. Nederland staat er best goed voor!

Jaarlijks wordt vanuit de Europese Commissie het EU-rapport Rule of Law opgesteld. In het rapport wordt de ‘rechtsstatelijkheid’ van de lidstaten van de EU onder de loep genomen. Maar wat houdt dat precies in? Wat is de aanleiding geweest voor de Commissie om naar de rechtsstatelijkheid binnen de EU te kijken, en wat wordt er uiteindelijk met het rapport gedaan? 

Met Martin Dees als dagvoorzitter organiseerde we op 31 maart en 1 april een online masterclass voor auditors in de publieke sector. Op het programma stonden twee kennissessies en twee interactieve workshops over actuele thema’s in het auditvak: Spiegelen aan de accountancybranche, Regels maken in een toenemende complexiteit, Integrated thinking en Cultuur, gedrag en audit. 

In de opleiding Essentieprogramma worden recent gestarte ambtenaren bij het Rijk digitaal meegenomen in de Haagse wereld met haar geschiedenis, eigenaardigheden en toekomst. Interessante thema’s die in deze opleiding aan bod komen zijn het ontstaan van onze democratie, de grondbeginselen van de rechtsstaat (in combinatie met actuele voorbeelden en ontwikkelingen) en de invloed van Europa op ons werk.  Ook stonden we stil bij de ontwikkeling van de rol van de ambtenaar. Maatschappelijke opgaves centraal stellen vraagt om andere competenties, zoals een integraal perspectief en een multidisciplinaire aanpak. Het gaat niet meer om het individu; er is een bredere kijk nodig. We spreken daarom van een ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap naar ambtelijk vermogen. Al met al een leerzame tweedaagse met veel interactie en ruimte voor reflectie!

 

Heb je als organisatie separaat risicomanagement nodig, als je bij je gewone managementcyclus consequentiebewust vooruitkijkt? Dé centrale vraag in de sessie op 25 maart. Hoe ga je bijvoorbeeld om met toezichthouders die geloven in zaken als risicomanagementbeleid, risicobereidheidsverklaringen en risicoregisters? Marinus de Pooter adviseerde om de beschikbare capaciteit en denkkracht vooral in te zetten in het helpen van collega’s om belangrijke beslissingen evenwichtig te nemen.

Wat kun je met Public Value in de praktijk? Hoe en waar is Public Value toepasbaar en waarom is dit zo'n belangrijk thema voor de publieke sector?

Tijdens dit online traineecafé heeft gastspreker Gerwin Nijeboer de trainees op een interactieve manier meegenomen in de wereld van Public Value. Gerwin schetste een korte geschiedenis van het ontstaan van de term Public Value; de waarde die een organisatie bijdraagt in de maatschappij. Ook introduceerde hij een speciaal hiervoor ontwikkelde scorekaart waarmee organisaties aan de hand van stellingen deze waarde kunnen meten en vergelijken. 

Al met al weer een zeer geslaagd, interessant Traineecafé!

 

De opleiding Risicomanagement behoort al jaren tot de uitstekend beoordeelde opleidingen van de Rijksacademie. Maar ook uitstekende opleidingen kunnen nóg beter worden. Hoe? De kwaliteit van de inhoud en de docenten was al top, daar viel niet veel aan te verbeteren. Wat wel beter kon was de wijze van leren. En dat hebben we nu gedaan. De opleiding is doorontwikkeld van een klassieke klassikale opleiding naar een blended opleiding.

 

Op 12 maart zijn 140 trainees tijdens een interactieve startbijeenkomst ‘ Projectmatig Werken’ aan de slag gegaan met deze vraag. De module projectmatig werken is onderdeel van het tweejarige opleidingsprogramma van de Rijkstrainees. Gedurende 8 maanden werken de trainees aan een projectopdracht waarmee ze denken een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de Rijksdienst.

Eind 2019 en in de loop van 2020 verscheen een reeks studies en ambtelijke rapporten met analyses van het bestaande overheidsbeleid op het terrein van belastingen, sociale premies en inkomenstoeslagen. Om bij te dragen aan de maatschappelijke discussie organiseerde de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering – samen met de Sijbren Cnossen leerstoel van de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam – in de zomer van 2020 vier webinars  met als gemeenschappelijk thema: verder naar een beter belastingstelsel.

Dat is de vraag waarmee twee lichtingen financial trainees de afgelopen weken aan de slag zijn gegaan tijdens de online workshop Notitie schrijven. De workshop werd verzorgd door collega’s van de directie Communicatie van het Ministerie van Financiën. Tijdens een gezamenlijke startbijeenkomst werd het belang van heldere, bondige notities onderstreept door onder andere Coen Hogendoorn (directeur IRF), Alide Groenveld (Bestuursondersteuning en –Advies) en Esther van der Voort (auteur van het boek 'Weg met wollig!').

Na het succes van het eerste inkoopcafé, was het donderdag 21 januari alweer tijd voor het tweede (digitale) inkoopcafé! In het vorige inkoopcafé werd het duidelijk dat de inkoopvraagstelling moest veranderen door COVID-19. Maar hoe doe je dit dan? Danielle Overweg en Erik Rijntjes namen de inkooptrainees mee in hun praktijk en gingen het gesprek en discussie met ze aan.

 

 

Eind september startte het Curriculum CIO adviseurs in ons anderhalve-meter-proof-pand aan de Zeestraat. Na slechts één fysieke opleidingsdag werden de aangescherpte coronaregels van kracht en zijn we online verder gegaan met deze 10-daagse opleiding.