Programma Winteracademie 2019

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en IQ healthcare presenteren:  

Winteracademie economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg 

Duur: 4 dagen en een afsluitend congres. 
Voor: Beleidsmedewerkers met interesse in de zorg 

Het doel van de winteracademie is de deelnemers meer inzicht te geven in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Aan het eind van elke dag is er voldoende ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg.

Hieronder wordt het volledige programma weergeven. De in het programma genoemde hoofdstuknummers hebben betrekking op het boek Betaalbare zorg. Het afsluitende congres heeft als onderwerp: betaalbare netwerken en populatiebekostiging. 

Programma 

Op dag 1 staan de zorguitgaven centraal. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de rol van de overheid, het Nederlandse zorgstelsel en het Nederlandse begrotingsbeleid en de zorg. Daarnaast komen internationale en nationale trends bij de kostenontwikkeling aan bod. Op dag 2 wordt de inrichting van het zorgstelsel besproken: curatieve zorg, langdurige zorg, Wmo en Jeugdwet, alsmede de rol van ondernemerschap in de zorg. Dag 3 staat in het teken van keuzes in de zorg: pakketkeuzes, ethische dilemma’s, behandelkeuzes en deïmplementatie van zorg. Op dag 4 staat ten slotte de toekomst van de zorg centraal: nieuwe bekostigingsmethoden, de toekomst van kwaliteit en de rollen van zorgaanbieder en -verzekeraar in een toekomstbestendig zorglandschap. 

Leerdoelen 

De winteracademie verschaft deelnemers inzicht in: 

  • de financiering en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel; 
  • de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg op verschillende niveaus (macro, meso en micro); 
  • de invloed van politieke keuzes en instituties op de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg; 
  • de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) met betrekking tot de betaalbaarheid van de zorg; 
  • de spanningen tussen beleid en praktijk. 

 

Download rechts het volledige dagprogramma