Congressen

11-03-2020

De toekomst van marktwerking in de zorg

De introductie in 2006 van gereguleerde concurrentie in de zorg heeft in het Nederlandse zorgstelsel een belangrijke rol neergelegd bij de markt. De kritiek vanuit de maatschappij op de rol van marktwerking in de zorg neemt de laatste jaren echter toe. Zo pleitte minister Hugo de Jonge in 2019 voor minder marktwerking in de zorg. Het huidige kabinet lijkt zich meer richting regionale regievoering en samenwerking in netwerken te bewegen. Te verwachten valt dat in de aanloop naar de verkiezingen van 2021 het debat over de rol die marktwerking in de zorg moet spelen verder zal oplaaien.

29-06-2020

- De circulaire economie -  De Zomerschool economie en beleid wordt op dinsdagmiddag 2 juli afgesloten met een voor iedereen toegankelijk congres. Zowel opleiding als congres is gewijd aan de circulaire economie. In een circulaire economie is sprake van een zo gering mogelijk verbruik van grondstoffen en een zo klein mogelijke productie van afval. De transitie naar een circulaire economie heeft vooral als doel om de belasting van het milieu binnen de perken te houden. De centrale vraag van het congres is: Waarom is een circulaire economie nodig en wat is daarvoor nodig?