BTW

De opleidingsprijzen voor het opleidingsprogramma zijn aangegeven exclusief BTW.

Wij brengen een BTW-tarief van 21% in rekening, voor deelnemers buiten (eigen kring) het publiekrechtelijk lichaam Rijksoverheid. Wat verstaan we buiten en binnen het publiekrechtelijk lichaam Rijksoverheid?

Binnen ‘eigen kring’

 • Alle ministeries
 • Uitvoerende diensten van ministeries die tot kerndepartement worden gerekend
 • Inspecties en de Hoge College van Staat
 • Agentschappen en uitvoerende diensten en ZBO’s zonder rechtspersoon

 

Buiten ‘eigen kring’

 • ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid
 • RWT
 • Gemeenten
 • Provincies
 •  Interbestuurlijke samenwerkingsorganen
 • De nationale Politie
 • SVB, UWV
 • Raad voor de Rechtspraak
 • De Nederlandse bank
 • Niet overheidsinstellingen