Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Het kan ook zo zijn dat wij jouw gegevens in het kader de verplichte bewaartermijn van onze administratie voor Permanente Educatie bij de betreffende beroepsorganisaties.

Ook kunnen wij – na je uitschrijving als deelnemer aan één van onze opleidingsactiviteiten – bepaalde persoonsgegevens bewaren voor onze administratie of vanwege een wettelijke verplichting. Waar dat kan, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk beveiligen en anonimiseren.