Financiële gegevens

Bankgegevens

IBAN NL08 INGB 0705 0032 48
Ten name van: FIN – Financieel Dienstencentrum
Postbus 20104
2500 EC  Den Haag

Betalingen vanuit het buitenland

ING Bank N.V
Postbus 1800
1000 BV  Amsterdam
IBAN NL08 INGB 0705 0032 48
BIC/SWIFT-code: INGBNL2A

BTW-nummer
NL 00.32.14.394.B.10
(De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering is onderdeel van het ministerie van Financiën)

Koophandel-nummer
27365323 0000
(De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering is onderdeel van het ministerie van Financiën)

Nog vragen? stuur deze dan naar facturatieRijksacademie@minfin.nl