Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Actueel

V & A over opleidingen en bijeenkomsten bij de RIjksacademie bij aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen


Wanneer starten jullie opleidingen weer?
Als Rijksacademie volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat betekent dat we in ons pand tot 1 juni geen opleidingen geven. 

COVID-19 (Corona)virus

Vanwege het coronavirus (COVID-19) zijn er tot 1 juni  geen opleidingen, congressen of andere bijeenkomsten bij de Rijksacademie. Wij kunnen op dit moment nog niet aangeven wanneer er weer bijeenkomsten gevolgd kunnen worden. We informeren je hierover zodra er meer bekend is. 

 

De Studiegids 2020 van de Rijksacademie is uit!

Nieuw en vernieuwd in ons aanbod zijn, onder andere, opleidingen op het gebied van belastingen & premies, inkoop en datavaardigheden. Ook de VOFHA-opleiding is vernieuwd. Vraag hier de nieuwe gids aan!

 

 

Vandaag was de feestelijke uitreiking van de certificaten voor 40 deelnemers aan onze opleidingen financieel management. We wensen hen namens de Rijksacademie veel plezier toe met het in praktijk brengen van de opgedane kennis en we hopen iedereen snel weer terug te zien bij een van onze andere opleidingen!

 


Uitgelichte opleidingen

Een digitaal platform biedt een infrastructuur voor waardecreatie, waarbij spelregels helpen om de interacties van gebruikers in goede banen te leiden. Voorbeelden van digitale platformen zijn Bol.com en Facebook. De manier waarop digitale platformen functioneren lijkt daarmee op het functioneren van coöperaties, verenigingen en zelfs de overheid. Zoals overheidsinterventie kan helpen om marktfalen terug te dringen, ontstaan digitale platformen vaak in reactie op fricties in de markt. Hoe werken de businessmodellen van digitale platformen (commercieel en non-profit)? Wat is de invloed van digitale platformen op de taken van overheden? Hoe kunnen zij, bijvoorbeeld door de betrokkenheid van burgers te vergroten, bijdragen aan de borging van publieke belangen? Welke nieuwe overheidstaken bieden zich aan?

De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor vele miljoenen euro's aan ICT-voorzieningen in. Vaak is daarbij onduidelijkheid over de regels waaraan je als inkoper of bij het aanbesteden van opdrachten moet voldoen. Hoe ga je als rijksambtenaar integer om met de verschillende marktpartijen? De professionalisering van inkopen en aanbesteden bij de Rijksoverheid staat dan ook hoog op de agenda. Tijdens deze opleiding staat de inkoop van ICT bij de Rijksoverheid centraal. Hoe gaan we om met standaarden binnen de overheid en aan welke wet- en regelgeving moeten wij voldoen?

Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen. Het laatste gebeurt steeds vaker. De Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse schetst de eisen waaraan elke MKBA moet voldoen. Voor specifieke beleidsterreinen zijn er tevens werkwijzers, die de voorschriften uit de algemene leidraad voor de desbetreffende beleidsterreinen uitwerken. Er zijn inmiddels werkwijzers voor het sociale domein, het milieubeleid, MIRT-verkenningen (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de digitale overheid.

Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen overheidsorganisaties. Hoe volwassen is jouw organisatie qua risicomanagement? Hoe ontwikkel je risicomanagement binnen je organisatie? Welke keuzes zijn er en wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Wil jij meer weten van risicomanagement, zodat je je rol beter kunt spelen en je het management hierover kunt adviseren? De opleiding Risicomanagement voor auditors en controllers geeft antwoord op deze vragen.