Blended learning (een combinatie van klassikaal en online leren) verrijkt onze opleidingen nog verder, terwijl leren op locatie de basis blijft van het ‘voor ons door ons’ aanbod bij de Rijksacademie.Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Actueel

De afgelopen weken hebben drie lichtingen van het Financial traineeship het lesblok Economie gevolgd. Omdat het pand van de Rijksacademie wegens corona gesloten is, is het blok omgebouwd tot een online uitvoering. De online les bestond uit 2 colleges van de docenten Jan Donders en Wimar Bolhuis. De colleges konden de trainees thuis via hun eigen laptop volgen. Trainees konden de docenten vragen stellen en stellingen bediscussiëren via een webinar. Momenteel krijgen de Financial trainees alweer nieuwe online lessen aangeboden.

De Rijksacademie start vanaf september weer gedeeltelijk met het geven van opleidingen op locatie. Hierbij ligt de focus op opleidingen voor trainees en starters bij de rijksoverheid en geven we prioriteit aan de basisopleidingen.

De Rijksacademie kiest voor opleiden via blended-learning: een combinatie van online onderwijs en onderwijs op locatie. Ook bieden we regelmatig webinars aan.

Vanzelfsprekend houdt de Rijksacademie zich aan alle coronarichtlijnen die gelden voor de rijksoverheid. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Het aanbod op locatie is daarom onder voorbehoud.

De Studiegids 2020 van de Rijksacademie

In ons aanbod vind je, onder andere, opleidingen op het gebied van belastingen & premies, inkoop en datavaardigheden. Ook de VOFHA-opleiding is dit jaar vernieuwd. Vraag hier de gids aan!

 

 

V & A over opleidingen en bijeenkomsten bij de Rijksacademie bij aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen


Wanneer starten jullie opleidingen weer?
Als Rijksacademie volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat betekent dat we in ons pand tot 1 september geen opleidingen geven. 


Uitgelichte opleidingen

Een digitaal platform biedt een infrastructuur voor waardecreatie, waarbij spelregels helpen om de interacties van gebruikers in goede banen te leiden. Voorbeelden van digitale platformen zijn Bol.com en Facebook. De manier waarop digitale platformen functioneren lijkt daarmee op het functioneren van coöperaties, verenigingen en zelfs de overheid. Zoals overheidsinterventie kan helpen om marktfalen terug te dringen, ontstaan digitale platformen vaak in reactie op fricties in de markt. Hoe werken de businessmodellen van digitale platformen (commercieel en non-profit)? Wat is de invloed van digitale platformen op de taken van overheden? Hoe kunnen zij, bijvoorbeeld door de betrokkenheid van burgers te vergroten, bijdragen aan de borging van publieke belangen? Welke nieuwe overheidstaken bieden zich aan?

Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen. Het laatste gebeurt steeds vaker. De Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse schetst de eisen waaraan elke MKBA moet voldoen. Voor specifieke beleidsterreinen zijn er tevens werkwijzers, die de voorschriften uit de algemene leidraad voor de desbetreffende beleidsterreinen uitwerken. Er zijn inmiddels werkwijzers voor het sociale domein, het milieubeleid, MIRT-verkenningen (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de digitale overheid.

Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen overheidsorganisaties. Hoe volwassen is jouw organisatie qua risicomanagement? Hoe ontwikkel je risicomanagement binnen je organisatie? Welke keuzes zijn er en wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Wil jij meer weten van risicomanagement, zodat je je rol beter kunt spelen en je het management hierover kunt adviseren? De opleiding Risicomanagement voor auditors en controllers geeft antwoord op deze vragen.